Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
TH Kiinteistötekniikka Oy/ thkiinteistotekniikka.fi verkkokauppa henkilötietokanta.

REKISTERINPITÄJÄ
TH Kiintestötekniikka Oy/Verkkokauppa thkiinteistotekniikka.fi ,Heikuranvaarantie 74, 81200 Eno                      Y-tunnus 3268185-9 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA
Tomi Halme , tomi.halme@thkiinteistotekniikka.fi, 0503300272

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin
liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan
konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia
voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
 Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
 Laskutukseen liittyvät tiedot,
 Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
TH Kiinteistötekniikka Oy -Verkkokauppa thkiinteisotekniikka.fi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. 

Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.Ei
säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain TH Kiinteistötekniikka Oy:n -verkkokauppa thkiinteisotekniikka.fi rekisterin käyttöoikeuden saanut työntekijä.
Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. TH Kiinteistötekniikka Oy:n -verkkokauppa thkiinteisotekniikka.fi tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tiedot on suojattu työntekijän tehtävien perusteella määritellyin käyttöoikeuksin, tiedonsiirtosalausohjelmien avulla. Asiakkaat pääsevät rekisterin sisältämiin käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto
säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa
turvallisesti.

HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen
pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.